background

Entrada al Bloc

Quin sentit té utilitzar aquest mapa o metodologia INTEGRAL?

Friday, 4 November 2022 16:20

Un enfocament integral assegura que esteu utilitzant tota la gamma de recursos per a qualsevol situació, amb una major probabilitat d'èxit.

La Teoria integral inclou totes les metodologies vàlides de coneixement premodernes, modernes i postmodernes, abastant, per tant, un espectre ampli del coneixement humà generat al llarg de milers d'anys (del xamanisme, a les tradicions místiques o religioses a les ciències més modernes com la neurocognitiva).

De fet, doncs, la teoria integral és una metateoria, que integra elegantment diferents perspectives de coneixement per explicar el món que vivim d'una manera holística.

Però no simplement això sinó també és un marc d'aplicació vàlid I eficaç per a qualsevol disciplina en què treballeu . De fet, s'aplica actualment a múltiples àmbits o dominis des dels negocis, a la medicina, a la psicoteràpia, al dret, l'ecologia,... El motiu pel qual s'aplica és simple: el Mapa Integral ajuda a assegurar-te que «toques totes les bases.» Que inclous doncs totes les perspectives vàlides que et poden aportar informació vital.

Això naturalment resulta aplicable per a la vida quotidiana, però també situacions professionals, mèdiques, educatives, espirituals o com en el meu cas, en el coaching Integral.

A vegades quan pensem amb integrar perspectives ho trobem complex o fins i tot ho descartem perquè creiem que integrant podem acabar perdent l'essència d'allò que és més important i, per tant, diluir el resultat perseguit.

Estic d'acord amb les dues qüestions, integrar es complex, i cal tenir un bon procés per no acabar perdent el nord i organitzar adequadament tot el que es va integrant. La teoria integral, però és molt curosa, no es tracta d'integrar per acumular coneixement. Primer, s'integra allò que aporta una visió validada i acurada, i també s'organitza i es jerarquitza per valorar amb claredat, eficiència i significat.
Així mateix, l'aplicació que se'n fa s'ha d'ajustar a la magnitud del projecte i dels recursos. Dit d'altra manera, es pot aplicar amb més o menys intensitat en funció del què és possible i necessari. Però de totes maneres garanteix una avaluació, definició i proposta de resolució més holística, rigorosa i eficient.

Tot això és possible per un motiu principal. La complexitat s'integra en un marc de manera elegant i simple.

Com va dir Leonardo da Vinci: "La simplicitat és la màxima sofisticació". Ken Wilber, l'autor va treballar intensament i extensament per poder integrar tot aquest coneixement en un marc que fos coherent i que permetés ressaltar la veritat de cada perspectiva.

Tal com l'Albert Einstein indicava "tot hauria de ser el més simple possible, que no més senzill".

L'elegància de la teoria integral és que sintetitza tots els recursos i perspectives disponibles en 5 elements bàsics.

Elegant I simple.

CONTACTE

Coneixem-nos

Concretem una conversa per coneixen’s. Així explorarem quin és el teu tema d’interès i que t’agradaria obtenir del servei de Coaching Integral. D’aquesta manera sabrem si et puc ajudar i si som un encaix per treballar conjuntament en el teu desig de millora. Escriu-me, sense compromís, quedem i ho explorem.